Wat stoffers voor u kan doen

Stoffers bevrachtingen is al sinds het begin van de vorige eeuw uw betrouwbaar partner voor opslag en bevrachting in binnen- en buitenland. Door onze vergaande kennis en netwerk die we over de afgelopen eeuw hebben ontwikkeld kunnen wij u altijd een passende

oplossing bieden. Een oplossing met een gunstig tarief. Wij beschikken over diversen schepen met verschillende tonnages.  Via verschillende waterwegen bedienen wij Nederland en een deel van het Europese achterland. De containers kunnen op verschillende barge terminals worden aangeleverd om vervolgens per binnenvaartschip naar verschillende bestemmingen in Europa (o.a. Duitsland, België, Zwitserland en Frankrijk) vervoerd te worden.

Amsterdam wordt door Rotterdam gezien als belangrijke partner om haar steeds drukker wordende haven te ontlasten. Steeds meer goederen vinden hun weg via Rotterdam naar Amsterdam. Net als vele duurzame modaliteiten zal ook de binnenvaart de komende jaren actief gestimuleerd worden door verschillende (Europese) overheden. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe terminals, betere bereikbaarheid en duidelijkere communicatie tussen partijen met lading en met laadcapaciteit.

Waarom zou u voor Stoffers kiezen?

 • Stoffers bevrachtingen levert kwaliteit zodat het transport voor u een zorg minder is.
 • Wij promoten actief duurzame modaliteiten.  Wanneer de leveringsvoorwaarden het toelaten, zullen wij een dergelijke manier van duurzaam vervoer de voorkeur geven. Daarmee proberen we actief bij te dragen aan een verdere CO2-reductie.
  Voor u heeft dit weer een positieve uitwerking op het duurzaamheidsimago van uw bedrijf.
 • Door ons zorgvuldige opgebouwde netwerk in binnen- en buitenand kunnen wij optimaal gebruik maken van de verschillende terminals en dit merkt u aan de gunstige tarieven.
 • De faciliteiten voor binnenvaarttransport zullen de komende jaren verder ontwikkelen door de stimulerende regelingen van Europese overheden. Denk hierbij aan uitbreiding van bestaande terminals, de versoepeling van regels omtrent inklaring van containers of het retour leveren van lege containers.

Opslag & Bevrachtingen

 • Bulkgoederen
 • Derivaten
 • Bouwstoffen
 • Granen
 • Recycling–materialen
 • Stukgoederen